Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rosejalea
6624 cde2
Reposted bysunakohashshampainforgettoregretLazhwardvalardohaerispuremindx
rosejalea
6618 a934 500
Reposted byblondosoniczny blondosoniczny
rosejalea
4399 09f6 500
rosejalea
9933 1d5f
Reposted byanachronicWitchernachooymnietenkaktusblackheartgirlsweetchocolatenailinimiimilajverdantforceMargheRita86czterywiekipozniejoutoflovelittleburngitanaelinelablacktoblackmyfavouritetulelekapellaDreamInMyPocketxalZuruiloca-blueberryrepresja
rosejalea
5710 1916 500
Reposted frombudas budas viashampain shampain
rosejalea
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape
rosejalea
rosejalea
3282 1472
Reposted bymaciorylajlaPicki91bollabollaniedoskonaloscdancingwithaghostpiehuskudlatypsikusreneAmaya-changreywolfSenyiaverdantforceZoonk11
rosejalea
6952 2f53
rosejalea
6942 c7bc
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
rosejalea
6924 19c4
rosejaleaReposted fromlexxie lexxie viaclaudelle claudelle
rosejalea
6406 ac84
Reposted bybaghera baghera
rosejalea
6730 34c4
Reposted bymagenno magenno
rosejalea
6729 4f93
rosejalea
2239 c8f7
rosejalea
2233 f126
rosejalea
2189 a334
rosejalea

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
rosejalea
0830 9267
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl